+36-30-415-5005 info@gombocska.hu

Kézzel varrás 2

Szia, remélem kellően felcsigáztam az érdeklődésedet a kézzel varrással kapcsolatban. Ezért most gyorsan folytatom is, hogy  ne veszítsünk a kezdeti lendületből.

Most a végleges öltésekkel folytatom.

Végleges öltések

A végleges öltések a ruha elkészítése után is az anyagban maradnak, ezért a varrócérnának az alapanyag színével azonosnak kell lennie. Ha azonos színűt nem találunk, akkor egy árnyalattal sötétebb színű varrócérnával dolgozzunk. Ha a varrócérnával díszíteni szeretnénk, akkor használjunk az anyagunktól eltérő színű cérnát.– szegőöltések: pelenkaöltés, hurkos öltés, ferde tisztázó öltés

-rögzítő öltések: stafírozás azaz levarró öltés, boszorkány-öltés azaz keresztöltés, hólozás azaz rejtett öltés, duchnádolás azaz átvarró öltés, stószolás azaz illesztő öltés

-erősítő öltések: retesz készítés, díszháromszög hímzés

-gomblyuk készítő öltés: egyenes vagy szemes

-gomb-, és kapocs felvarrások: nyak készítése, fülesgomb felvarrása, nyaknélküli gomb felvarrása, patent-és kapocs felvarrása

-díszítő öltések: láncöltés, száröltés, hímző öltés

 

Szegőöltések

Ha már levágtad egy nadrág szárát és nincs varrógéped, felhajtás előtt nem árt az anyag szélét elvarrni, hogy az anyag ne foszoljon, ne rojtolódhasson tovább. E célra alkalmazzuk a szegő öltéseket.

Az öltések képzése igen egyszerű, talán még gyerekkorodból emlékszel is rá. Én találkoztam vele technika órán és háztartási szakkörön is, de a nagymamámmal is sokszor használtuk, főleg a pelenka öltést díszítéshez. Ma már én mutatom a gyerekeimnek, hogy hogyan is kell elkészíteni.

A szegőöltések a textília teljes keresztmetszetén átmenő, látható öltések, ezért nagyon fontos, hogy a varrat szép egyenletes öltésekkel készüljön.

A munka során, a lazán ölünkbe fektetett ruhadarab nagyobbik része van felénk és a vágott szél tőlünk távolabb. A munkadarab vágott szélét a bal kezünkkel (balkezesek másik kézzel) fogjuk meg és fonák oldal felől beszúrva, az alapanyag színoldalán készítjük el a tisztázó öltéseket.

Pelenkaöltés

Pelenkaöltéshez jobb vastagabb, un. hímzőfonalat választani, mert jobban elfedi a rojtolódó anyag szélét. A pelenkaöltést díszítésre is használják.

Pelenkaöltésnél az anyagot mindig úgy helyezd az öledbe, hogy a nagyobb, a szegést nem igénylő felület legyen feléd, az anyag vágott széle pedig tőled távolabb. A vágott szélt a bal kezed hüvelyk, mutató és középső ujja közé fogod, és a fonák oldal felől a varrásirányra merőlegesen 5-7 mm mélyen szúrd a tűt az anyagba. A színoldalon a cérna ágát helyezd a tű elé, mielőtt a varrótűt kihúzod a ruhából.

A varratot akár jobbról balra, vagy balról jobbra haladva is készíthetjük, attól függően ki milyen kezes.

Most sokan azt gondoljátok, ja ezt a varrást ismerem, de vigyázz, ez a varrás nem azonos, csak hasonlít a hurkos tisztázó öltésre

A pelenkaöltést nyitott, behajtott, vagy besodrott anyagszélek szegésére, eltisztázására, illetve díszítésére alkalmazzuk.

Hurkos öltés

Megjelenése hasonló a fedőző gépek által (interlock) létrejött varratokhoz, illetve a pelenkaöltéshez. Ha nagyon rojtolódik az anyag, ezt a fajta varrást használd!

A hurkos tisztázó öltés az öltésképzés módja miatt biztonságosabb szegést biztosít, ezért foszlósabb textíliáknál anyagoknál használjuk. Alkalmazhatjuk egy vagy több réteg összevarrásánál is.

Mindig az alapanyag színoldala felől dolgozz.  A vágott szél fonák oldala felől szúrd be a varrótűt és mielőtt még azt az anyagból kihúznád, hurkold át a cérnával.

A hurokképzés a varrás irányával megegyezik és az öltés mérete az alapanyagtól függően 5-7 mm.

A hurkos tisztázó öltést nyitott, behajtott és besodrott anyagszélek eltisztázásán túl díszítésre is használhatjuk, ekkor általában az alapanyagtól eltérő színű cérnával dolgozunk.

A hurkos tisztázó öltést gomblyukak készítésénél is alkalmazzuk, de akkor az öltések szorosan egymás mellett helyezkednek el (ld. a gomblyukkészítésnél).

Ferde tisztázó öltés

A ferde irányú tisztázó öltést mindig csomóval kezdjük, majd párhuzamos, egyenlő, 5-7 mm hosszúságú öltésekkel készítjük. Ügyelj arra, hogy a cérnát ne húzd meg túlzottan, hogy ne sodródjon be az anyag széle!
Egy vagy kétrétegű, kevésbé foszlós anyagok tisztázására alkalmas. A varratot készíthetjük jobbról balra és balról jobbra is, attól függően, hogy a munka hogyan esik jobban a kezünkre.

A varrás mélységét és sűrűségét az alapanyag minősége határozza meg.

Rögzítő öltések

Szárak, ruha aljak felvarrásához, anyagok egymáshoz rögzítéséhez használjuk a rögzítő öltéseket.

Stafírozás (levarró öltés)

A varrás lényege, hogy a két anyagréteget alig láthatóan egymáshoz rögzítsük, pl. a blézerek, kabátok  alapanyagához varrjuk a visszahajtott selyembélést, de kigépelt gomblyukak kivarrására és egyéb rögzítések elkészítésére is használjuk. A két anyag amit egymáshoz rögzítünk lehet azonos vagy eltérő.
A varrást csomóval kezdjük. Jobbról balra haladva (balkezeseknek fordítva) először az alapanyagba ölts, majd a behajtott selyembélés élébe úgy, hogy mindkét rétegen haladjon át a varrócérna. A cérna kihúzása után közvetlenül a kihúzás helyénél ölts be az alapanyagba, és a tűt enyhén ferdén, a két anyag között 4-5 mm hosszan csúsztasd előre. A felszúrásnál rögtön ölts a behajtott bélésbe, majd húzd ki a tűt. Fontos, hogy szép öltésekből álljon a varrat!

A levarró öltés nem átmenő varrat, részben látható, ami azt jelenti, hogy a ruha belső felén, a bélés szélénél apró pontok láthatók, de fontos minőségi előírás, hogy a varrat a ruha színoldalán egyáltalán nem látszódhat.

Boszorkány-öltés, keresztöltés

A boszorkányöltést több rétegű anyagok nyitott széleinek rögzítésére, eldolgozására, valamint erősen foszló anyagok felhajtásának rögzítésére, tisztázásra, néha díszítésére alkalmazzuk.

Az anyagokat úgy helyezd az öledbe, hogy a ruha fonák oldala nézzen feléd. A varratot balról jobbra (balkezesek fordítva) készítsd, és mindig csomóval kezdd.

Az első öltésnél a fonákoldalról szúrd be a tűt, majd a színoldalon jobbra és felfelé („Z” irányban) 5 mm távolságban szúrd be az anyagba. Ezután a varrás haladási irányával ellentétesen 3-4 mm-re szúrd fel, majd húzd ki a tűt. Az öltések mérete és a két öltéssor távolsága az alapanyagtól függően változik. A következő öltéshez jobbra és lefelé („S” irányban) 5 mm-re öltünk be az alapanyagba, 3-4 mm hosszan a varrásiránnyal ellentétesen told a tűt, majd húzd ki. Öltésenként váltogasd a továbbítás irányát.

A keresztöltés átmenő varrat, a varratkép a színoldalon keresztöltés, a fonákoldalon két vízszintes, párhuzamos szaggatott öltéssor látható.

A többrétegű anyagok rögzítésénél úgy kell elkészíteni, hogy a ruha színoldalán ne legyenek láthatóak az öltések. Díszítésnél a ruhadarab belső oldalán látható a varrat, ezért az egyenletes öltéssor minőségi követelmény.

 

 

Hólozás, rejtett öltés

A különböző ruhadarabokon pl. szoknyákon, nadrágokon, blúzokon, stb. a felhajtott aljavonal végleges rögzítésére alkalmazzuk.

A rejtett szegőöltés (hólozás) két öltésből álló öltéspár ismételgetésével készül. A varrást most is csomóval kezdjük.

A ruhadarabot lazán az ölünkbe fektetjük úgy, hogy a fonák oldala van felénk. Az előzőleg elszegett (tisztázott) és kétsorosan felfércelt felhajtásszélt a színoldal felé elhatjuk, majd jobbról balra (balkezesek ellentétes irányba) haladva varrunk.

A felhajtásba öltünk először, majd a tű kihúzása után indítjuk az öltéspárokat. A tűt a varrás irányába szúrjuk be, egyszer a ruhadarab fonákoldalába, ahol csak egy fonálnyit veszünk a tűre. A következő beszúrásnál a tisztázás alatt a felhajtásba öltünk 2 mm hosszan, majd egyszerre húzzuk ki a tűt. A cérnát lazán húzzuk meg, ezért ez a varrat viszonylag rugalmas. Az öltés lazasága az alapanyag minőségétől függ.

A két anyagrétegben felváltva öltögetve, 10 mm hosszúságra két öltéspárt készítünk, a hólozás a színoldalon nem látszódhat.

 

Átvarró öltés, pontöltés vagy durchnádolás

Az átvarró öltés célja rögzítés, kigépelt szélek rögzítésére, húzózár kézi bevarrására, stb. használjuk. Az átvarró öltés átmenő varrat, de a kifogástalan minőség érdekében úgy kell elkészíteni, hogy a ruhadarab szélét rögzítse, és a színoldalon alig látszódjon.

A szépen elkészített átvarró öltés, ha a cérna színét is helyesen választottuk meg, akkor a színoldalon nem látszik, csak a ruhadarab szélét párhuzamosan követő apró, pontszerű bemélyedések jelzik a varratot.

A munkát lazán ölünkbe helyezzük, a kigépelt szélt a bal kezünk hüvelyk, mutató és középső ujja közé fogjuk. A varrást mindig csomóval kezdjük és a tűbeszúrás irányát öltésenként váltogatjuk a munkadarab szín és fonákoldala felől.

A varratot 3-5 mm távolságban az anyag szélétől párhuzamosan készítsd el.

Sem a csomót, sem a cérnát nem szabad feszesen meghúzni, mert akkor a varrás nagyon belemélyed a ruhadarabba és a varrás nem lesz szép. A tűbeszúrás irányát öltésenként váltogasd a szín- és fonákoldal között. A varrást a fonákoldalról kezdd, a tűt pedig az anyagok között ferde irányban csúsztad előre míg áthúzod a színoldalra. A következő öltésnél a kihúzás helyére ölts vissza, ismét ferdén vezetve a tűt, majd az anyag fonákoldalán húzd ki

Illesztő öltés, stószolás

A szakmában ritkábban alkalmazott varrástípus. Két egyrétegű, egymással szembefektetett vastagabb anyag összeillesztésére, rögzítésére alkalmazzuk akkor, ha a szövet visszahajtásából keletkező vastagságot el akarjuk kerülni. A szépen elkészített munkán, a két különálló anyagon szinte nem látható a varrás képe.

A két különálló anyagdarabot szorosan egymás mellé helyezve fektetjük a térdünkre. Az összeillesztett részeket függőlegesen tartjuk, a varratot fentről lefelé haladva készítjük.

A varrást csomóval kezdjük, a jobboldali textíliába a vágott széltől 2-3 mm távolságra fonák oldal felől beöltünk és a tűt a színoldal felől kihúzzuk. Ezután az összeillesztett részek között lefelé vezetjük a tűt és a baloldali munkarész fonák oldala felől 2 mm szélességben öltünk fel a színoldalra. A következő öltéshez a tűt ismét a két összeillesztett anyagréteg között átvezetjük a fonákoldalra, majd jobboldalról szúrunk fel a színoldalra.

A varrat elkészítése után az összeillesztett és varrással rögzített munkarészt a tű hegyével kissé felborzoljuk. Ezzel szinte el tudjuk tüntetni az összeillesztés vonalát.

 

Sajnos ezek a varrások nem túl népszerűek, sokan nem szeretik, mert nehéznek tűnnek. Pedig nem azok. Próbáltam képeket keresni neked az interneten, hogy jobban meg lehessen érteni azt, amit leírtam. Sajnos nem a legjobb minőségűek, ezért igyekeztem minél több videót betenni, ami talán nagyobb segítség a varrásfajták elsajátításához.

 

Jó varrás gyakorlást, és szép napot kívánok.

Ne felejtsd el, a kézzel varrás sorozat még nem ért véget, folytatódik. Várlak vissza.

Üdv:Kati

 

Kati - Gombocska

Az alapanyagokat, melyek az alkotáshoz szükségesek, megtalálod dunakeszi boltunkban.

Gombocska, méteráru és rövidáru bolt:

Dunakeszi, Kiserdő u. 12.

Webáruházunkat pedig természetesen otthonról is eléred.

Böngéssz kényelmesen több ezer termékünk között:

www.meterarurovidaru.hu